عملیات روگش آسفالت ورودی شهر انجام شد

گزارش تصویری از عملیات روکش آسفالت ورودی شهر


بازدید مهندس جمشیدی عملیات آسفالت کوچه عزیزی

به گزارش روابط عمومی : مهندس جمشیدی شهردار نکا به همراه معاون فنی و مسئول عمران شهرداری از روند عملیات آسفالت کوچهعزیزی بازدید بعمل اورند


بازدید مهندس جمشیدی از روند کار روکش آسفالت کوچه نوری

به گزارش روابط عمومی : مهندس جمشیدی شهردار نکا به همراه معاون فنی و مسئول عمران شهرداری از روند عملیات روکش آسفالت کوچه نوری بازدید بعمل اورند


عملیات لکه گیری و روکش آسفالت کوچه نوری (شهید منتظر قائم) انجام شد .

گزارش تصویری از عملیات روکش آسفالت

ورود به سایت