بازدید دادستان محترم کل استان مازندران و دادستان شهرستان نکا از معدن زباله

بازدید دادستان محترم کل استان مازندران و دادستان شهرستان نکا از معدن زباله


مدیریت بحران شهرداری نکا

عملکرد مدیریت بحران شهرداری نکا پس از طوفان پنجشنبه مورخ 1399/11/02


بازدید مهندس خلیلی شهردار نکا از منطقه ملک بالا

بازدید مهندس خلیلی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از منطقه ملک بالا و رسیدگی به مشکلات منطقه


جمع آوری درختان شکسته شده توسط طوفان و باران

جمع آوری درختان شکسته شده توسط طوفان


جلسه همسان سازی و یکپارچه سازی بحث پایان کار در پروژه های مسکونی سطح شهر درخصوص آتشنشانی و ا ...

نشست رئیس شورای اسلامی شهر مهندس محمدی باتفاق مهندس خلیلی معاون محترم فنی و شهرسازی شهرداری و ریاست محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی نکا مهندس رضا صادقی نوا بهمراه هیئت همراه از گروه تخصصی و همچنین مسئول واحد آتشنشانی جناب آقای اکبرزاده و آقای حسینی کارشناس آتشنشانی. درخصوص همسان سازی و یکپارچه سازی بحث پایان کار در پروژه های مسکونی سطح شهر درخصوص آتشنشانی و اطفای حریق

ورود به سایت