معارفه معاونت فنی و عمرانی شهرداری نکا مهندس جمال الدین صادقی نوا

معارفه معاونت فنی و عمرانی شهرداری نکا مهندس جمال الدین صادقی نوا


بازدید میدانی شهردار و مسئولین دوائر شهرداری نکا از سطح شهر به درخواست شهروندان جهت رفع مشکل ...

بازدید میدانی شهردار و مسئولین دوائر شهرداری نکا از سطح شهر به درخواست شهروندان جهت رفع مشکلات شهروندان


استاندار مازندران در دیدار جمعی از شهرداران استان

روش های حرفه ای و روز آمد مدیریت شهری در دستور کار شهرداران قرار گیرد.


ملاقات عمومی با شهردار نکا در راستای پیگیری و رفع معضلات شهری شهروندان (21-04-1401)

ملاقات عمومی با شهردار نکا در راستای پیگیری و رفع معضلات شهری شهروندان (21-04-1401)

ورود به سایت