گزارش تصویری از احداث کانال هدایت آب سطحی در کوچه شهید خلیلی

کانال هدایت آب سطحی در کوچه شهید خلیلی


اجرای زیبای طرح نقش برجسته در دیوار ه آجری شهر

قنبری افزود: امروزه زیباسازی شهری تاثیر بسزایی درروحیه شهروندان داشته به همین منظور شهرداری نکا با استفاده از ابزار هایی همچون رنگ ، نور ،تصاویر و المان های زیبا نسبت به برقرای ارتباط با شهروندان اقدام می نماید.


گزارش تصویری از عملیات ساخت ایوان سنتی پارک دولت

عملیات پایانی ساخت ایوان خانه سنتی


عملیات احداث کانال هدایت آبهای سطحی کوچه شهید خلیلی به روایت تصویر

اجرای بتن ریزی و ساخت دیواره کانال

ورود به سایت