بررسی وضیعت و عملکرد واحد های شهرداری در کمیسیون اداری

سعید کاظمی مسئول اداری و کارگزینی در گفتگو با روابط عمومی اظهار داشت : در راستای هماهنگی و بررسی چالشها و مشکلات واحدها ، جلسه ای با حضور مهندس جمشیدی شهردار نکا و معاونت محترم ومسئولین واحدها در سالن نماز شهرداری تشکیل و تصمیماتی برای مرتفع سازی اتخاذ شده تا با توان بیشتر این مجموعه بتواند برای داشتن شهری سالم و ایده آل گام بردارد


یک ماشین عملیاتی سنگین به ناوگان آتش نشانی نکا اضافه شد .

به گزارش روابط عمومی : به همت و پیگیری های مهندس جمشیدی شهردار نکا یک ماشین سنگین آتش نشانی جدید به ناوگان این واحد عملیاتی اضافه شد .


نشست کارگروه آزاد سازی خیابان سی متری در دفتر شهردار نکا

گزارش تصویری از نشست کارگروه آزاد سازی خیابان سی متری در دفتر شهردار نکا


گزارش تصویری از آخرین وضیعت موزاییک فرش عابر پیاده مرکز شهر

به گزارش روابط عمومی : شهرداری نکا در یک اقدام جهادی برای زیباسازی منظر شهری اقدام به موزاییک فرش معابر اصلی شهر نموده که پس از اتمام عملیات چهارراه تا مصلی در حال حاضر از بیمارستان امام حسین الی مخابرات مرکزی مشغول به فعالیت میباشد

سعید کاظمی مسئول اداری و کارگزینی در گفتگو با روابط عمومی اظهار داشت : در راستای هماهنگی و بررسی چالشها و مشکلات واحدها ، جلسه ای با حضور مهندس جمشیدی شهردار نکا و معاونت محترم ومسئولین واحدها در سالن نماز شهرداری تشکیل و تصمیماتی برای مرتفع سازی اتخاذ شده تا با توان بیشتر این مجموعه بتواند برای داشتن شهری سالم و ایده آل گام بردارد

به گزارش روابط عمومی : به همت و پیگیری های مهندس جمشیدی شهردار نکا یک ماشین سنگین آتش نشانی جدید به ناوگان این واحد عملیاتی اضافه شد .

گزارش تصویری از نشست کارگروه آزاد سازی خیابان سی متری در دفتر شهردار نکا

به گزارش روابط عمومی : شهرداری نکا در یک اقدام جهادی برای زیباسازی منظر شهری اقدام به موزاییک فرش معابر اصلی شهر نموده که پس از اتمام عملیات چهارراه تا مصلی در حال حاضر از بیمارستان امام حسین الی مخابرات مرکزی مشغول به فعالیت میباشد