عملیات لکه گیری و روکش آسفالت کوچه های شهر در حال انجام میباشد

گزارش تصویری از عملیات لکه گیری و روکش آسفالت کوچه های شهر


مردم و مأموران آتش نشانی نکا به یاد شهدای پلاسکو شمع روشن کردند+تصاویر

به گزارش روابط عمومی ، مردم و مأموران آتش نشانی نکا به یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو تهران و برای همدردی با خانواده آن ها در مقابل ایستگاه آتش نشانی نکا شمع روشن کردند که در ادامه تصاویر آن قابل مشاهده است. ...


ادای احترام آتش نشانان نکایی به شهدای آتش نشان واقعه پلاسکو

به گزارش روابط عمومی : مأموران آتش نشانی نکا به یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو تهران در مقابل ایستگاه آتش نشانی نکا با روشن کردن شمع و پخش خرما ابراز همدردی خود را با خانواده داغدار شهدای آتش نشان اعلام کردند

گزارش تصویری از عملیات لکه گیری و روکش آسفالت کوچه های شهر

به گزارش روابط عمومی ، مردم و مأموران آتش نشانی نکا به یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو تهران و برای همدردی با خانواده آن ها در مقابل ایستگاه آتش نشانی نکا شمع روشن کردند که در ادامه تصاویر آن قابل مشاهده است. ...

به گزارش روابط عمومی : مأموران آتش نشانی نکا به یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو تهران در مقابل ایستگاه آتش نشانی نکا با روشن کردن شمع و پخش خرما ابراز همدردی خود را با خانواده داغدار شهدای آتش نشان اعلام کردند