ساماندهی ورودی محور مواصلاتی خیابان شهرداری به روستای آبلو

ساماندهی ورودی محور مواصلاتی خیابان شهرداری به روستای آبلو بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از روند اجرای ساماندهی ورودی محور مواصلاتی خیابان شهرداری به روستای آبلو


پل چهارم (پل شورا) به گام نهایی رسید

بتن ریزی پل شورا تکمیل شد.


دستاورد شهردار نکا از سفر هیئت دولت در این شهرستان

بازدید دکتر آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر ریاست محترم جمهور به مازندران از پروژه رودکناری شهرداری نکا و تخصیص 381 تن قیر برای افتتاح پروژه


بازدید جمعی از مهندسین انبوه ساز و نظام مهندسی شهرستان نکا از روند اجرای پروژه بزرگ ساماندهی ...

بازدید جمعی از مهندسین انبوه ساز و نظام مهندسی شهرستان نکا از روند اجرای پروژه بزرگ ساماندهی حاشیه نکا رود و احداث پل چهارم

ساماندهی ورودی محور مواصلاتی خیابان شهرداری به روستای آبلو بازدید شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از روند اجرای ساماندهی ورودی محور مواصلاتی خیابان شهرداری به روستای آبلو

بتن ریزی پل شورا تکمیل شد.

بازدید دکتر آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر ریاست محترم جمهور به مازندران از پروژه رودکناری شهرداری نکا و تخصیص 381 تن قیر برای افتتاح پروژه

بازدید جمعی از مهندسین انبوه ساز و نظام مهندسی شهرستان نکا از روند اجرای پروژه بزرگ ساماندهی حاشیه نکا رود و احداث پل چهارم