اجرای طرح نهال ایثار برای اولین بار در استان مازندران (هر شهید یک درخت)

اجرای طرح نهال ایثار برای نخستین بار در مازندران به همت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا طرح درختکاری نهال ایثار برای نخستین بار در استان مازندران با حضور استاندار محترم و خانواده معزز شهدا در شهر نکا اجرا شد.


تقدیر وزیر ارتباطات و استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استانداری مازندران از مهندس خلیل ...

تقدیر وزیر ارتباطات و استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استانداری مازندران از مهندس خلیلی شهردار و فرماندار محترم شهرستان نکا در راستای تسهیل اجرای پروژه ملی فیبر نوری


تقدیم لایحه و متمم بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به شورای اسلامی شهر توسط شهردار ...

تقدیم لایحه و متمم بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به شورای اسلامی شهر توسط شهردار نکا مهندس خلیلی


ملاقات عمومی شهردار با شهروندان در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با شهرو ...

ملاقات عمومی شهردار با شهروندان در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با شهروندان

اجرای طرح نهال ایثار برای نخستین بار در مازندران به همت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری نکا طرح درختکاری نهال ایثار برای نخستین بار در استان مازندران با حضور استاندار محترم و خانواده معزز شهدا در شهر نکا اجرا شد.

تقدیر وزیر ارتباطات و استاندار مازندران در جلسه شورای اداری استانداری مازندران از مهندس خلیلی شهردار و فرماندار محترم شهرستان نکا در راستای تسهیل اجرای پروژه ملی فیبر نوری

تقدیم لایحه و متمم بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به شورای اسلامی شهر توسط شهردار نکا مهندس خلیلی

ملاقات عمومی شهردار با شهروندان در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با شهروندان