بازدید مهندس خلیلی شهردار محترم و ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نکا از شروع عملیات ل ...

بازدید مهندس خلیلی شهردار محترم و ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نکا از شروع عملیات لکه گیری آسفالت شهر


جلسه هم اندیشی در رابطه با تعیین تکلیف خروجی آب های سطحی کانال ورودی غربی شهر - بادو - ولیجی ...

با حضور شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نکا ، شورا و دهیاری روستاهای اسرم - زید علیا - زید سفلی و رئسای آب منطقه ای شهرستان های ساری -میاندرود - نکا - بهشهر و گلوگاه


تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری و آغاز برخی پروژه های تعریف شده بر اساس بودجه عمرانی

تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری و آغاز برخی پروژه های تعریف شده بر اساس بودجه عمرانی


عصر آخرین روز از مهر ماه 99 اعضای شورای اسلامی شهر نکا طی جلسه ای مهندس موسی خلیلی را به عنو ...

در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر نکا با هفت رای موافق مهندس موسی خلیلی را که پیش از این معاون فنی و شهرسازی و پس از دکتر احمدی (شهردار سابق) ، سرپرست شهرداری انتخاب شده بود را به عنوان شهردار نکا انتخاب کردند.

بازدید مهندس خلیلی شهردار محترم و ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نکا از شروع عملیات لکه گیری آسفالت شهر

با حضور شهردار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر نکا ، شورا و دهیاری روستاهای اسرم - زید علیا - زید سفلی و رئسای آب منطقه ای شهرستان های ساری -میاندرود - نکا - بهشهر و گلوگاه

تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری و آغاز برخی پروژه های تعریف شده بر اساس بودجه عمرانی

در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر نکا با هفت رای موافق مهندس موسی خلیلی را که پیش از این معاون فنی و شهرسازی و پس از دکتر احمدی (شهردار سابق) ، سرپرست شهرداری انتخاب شده بود را به عنوان شهردار نکا انتخاب کردند.