اولین اقدام شهردار نکا پس از امضای تفاهم نامه با آب منطقه ای مازندران جهت آزاد سازی مسیر رود ...

اولین اقدام شهردار نکا پس از امضای تفاهم نامه با آب منطقه ای مازندران جهت آزاد سازی مسیر رودخانه


پیام دکترسید مهدی احمدی شهردار نکا بمناسبت روز مهندس

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی هر ساله در پنجم اسفند ماه گرامی داشته و به نام مهندس نامگذاری شده است


معابر پیاده خیابان شهرداری ساماندهی میشود

گزارش تصویری از عملیات کنده کاری جهت اجرای موزاییک فرش خیابان شهرداری


خیابان علمیه پایلوت مبلمان شهری

گزارش تصویری از اجرای موزاییک فرش خیابان علمیه

اولین اقدام شهردار نکا پس از امضای تفاهم نامه با آب منطقه ای مازندران جهت آزاد سازی مسیر رودخانه

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی هر ساله در پنجم اسفند ماه گرامی داشته و به نام مهندس نامگذاری شده است

گزارش تصویری از عملیات کنده کاری جهت اجرای موزاییک فرش خیابان شهرداری

گزارش تصویری از اجرای موزاییک فرش خیابان علمیه