شهرداری نکا در نظر دارد نسبت به خرید
1- فنداسیون پایه چراغ 1/10*1/10 پاشنه دار به تعداد 8 عدد 
2- پایه چراغ 12 متری هشت وجهی گالوانیزه به تعداد 8 عدد 
3- کله چراغ دو طرفه به تعداد 8 عدد 
4- کابل 2/5*2 استاندارد به متراژ 400 متر 
5-کابل خودنگهدار 16+25*2 به متراژ 700 متر
6- چراغ 250 وات با بدنه دایکاست و IP65 با لامپ و ترانس به تعداد 16 عدد 
7- کلمپ انتهایی خود نگهدار به تعداد 4 عدد 
8-کلمپ کابل به کابل خودنگهدار به تعداد 4 عدد 
9- کلمپ عبوری خود نگهدار به تعداد 8 عدد 
10-کلمپ کابل سیم به تعداد 16 عدد جهت
11-پایه چراغ دکوراتیو 7/5 متری دوطرفه 6عدد 
12-چراغ 200 ولت گازی 
13- کابل 4*2 به طول 300 متر 
14 - فنداسیون پایه چراغ 7/5 متری 6 عدد 
15- لوله پلی اتیلن نمره 6 به طول 100 متر جهت نصب در بلوار خیابان انقلاب - میدان امام حسین - بلوار انقلاب ورودی شهر به پیوست استعلام بهاء که جزء لاینفک آن می باشد به پیوست استعلام بهاء که جزء لاینفک آن می باشد اقدام نماید . بدینوسیله دو (2) برگ استعلام بها به پیوست ارسال می گردد . لذا مقتضی است نسبت به تکمیل آن اقدام و تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1399/12/28 به دبیرخانه شهرداری ارسال دارید .