دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

نام مرکزآدرستلفن
دانشگاه پیام نور واحد نکاشهرستان نکا خیابان انقلاب روبروی فرمانداری5632111 - 0152
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاشهرستان نکا بعد از پایانه حمل ونقل5782442 - 0152