جایگاه های CNG

نام مرکزآدرستلفن
جایگاه cng شهید بی تاج شهرداری نکاشهرستان نکا خیابان نیروگاه جنب زمین سوخت نیروگاه5623010 - 0152
جایگاه cng شهمیریشهرستان نکا جنب شهرک شهید عباسپور (ابتدای کمربندی)0152