پارک ها و بوستان ها

نام مرکزآدرستلفن
پارک مادرخیابان علمیه کوچه چمازی (ولیعصر) 209392287355
پارک جنگلی قرمرضشهرستان نکا خیابان علمیه جاده به سمت سد گلورد5623011
پارک دولتخیابان انقلاب جنب فرمانداری5623011
پارک تپه نارنجباغخیابان نواب صفوی تپه تاریخی نارنج باغ5623011
پارک شهید بهشتیخیابان شهرداری حاشیه رودخانه5623011