مساجد

نام مرکزآدرستلفن
مسجد جامعخیابان انقلاب نرسیده به میدان لاله562
مسجد شبانه روزی پایانه مسافربرینکا جنب پایانه نکا5783522
مسجد شبانه روزی توفیقخیابان انقلاب روبروی مصلی5622998