شهرداری نکا درنظر دارد به استناد مجوز شماره757 مورخ 1397/12/15 شورای اسلامی شهر نکا پروژه تفکیک زباله از مبداء و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاه های ذخیره سازی موقت مورد تایید شهرداری را به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط و مجرب واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 داخلی 209 تماس حاصل نمایند.

مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/27 می باشد.

چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده های آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.


نظرات رسیده
کاربر محترم، لطفاً نظرات خود را وارد نمائید.
نام :
ایمیل :  
آدرس سایت :
متن :
کد امنیتی :