آگهی مناقصه عمومی

شهرداری نکا درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به اجرای ساختمان آتش نشانی در محوطه ساختمان اداری شهرداری نکا طبق نقشه ، دتایل ، ریزمتره و رشته راه ، باند و فرودگاه سال 1399 با برآورد هزینه اولیه به مبلغ شش میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و ده هزار و چهارصد و هشتاد و دو ریال از محل منابع داخلی از طریق پیمانکاران و شرکت های ذیصلاح و واجد شرایط  و دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته راه ، باند و فرودگاه سال 1399  اقدام نماید.

لذا پیشنهاد دهندگان می توانند در وقت اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 4-01134723010 تماس حاصل نمایند.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری از مورخ 1399/5/9 الی 1399/5/16  می باشد.

مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/5/19 می باشد.


نظرات رسیده
کاربر محترم، لطفاً نظرات خود را وارد نمائید.
نام :
ایمیل :  
آدرس سایت :
متن :
کد امنیتی :