از همت و تلاش مدیر و کارگران فضای سبز شهرداری نکا در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تجلیل شد

تجلیل شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پرسنل فضای سبز شهرداری


نصب برج پرچم 45 متری در ورودی غربی شهر با حضور مسئولین شهرستان

نصب برج پرچم 45 متری در ورودی غربی شهر با حضور مسئولین شهرستان


افتتاحیه مجموعه عملیات عمرانی شهرداری نکا در مجتمع شهید سردار قاسم سلیمانی (مسکن مهر)

افتتاحیه مجموعه عملیات عمرانی شهرداری نکا در مجتمع شهید سردار قاسم سلیمانی (مسکن مهر)


ادامه اجرای نورپردازی خیابان پاسداران(ترک محله)

تلاش شبانه روزی در ارائه خدمات به همشریان

تجلیل شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پرسنل فضای سبز شهرداری

نصب برج پرچم 45 متری در ورودی غربی شهر با حضور مسئولین شهرستان

افتتاحیه مجموعه عملیات عمرانی شهرداری نکا در مجتمع شهید سردار قاسم سلیمانی (مسکن مهر)

تلاش شبانه روزی در ارائه خدمات به همشریان