ملاقات عمومی شهردار مهندس خلیلی با شهروندان ، جهت رفع مشکلات مردم (08-09-1401)

ملاقات عمومی شهردار مهندس خلیلی با شهروندان ، جهت رفع مشکلات مردم (08-09-1401)


🔸بازگشایی کوچه سجادیه و علامه طباطبایی و توافق ملک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره و کارخانه ...

🔺عملیات بازگشایی و تعریض معابر شهری نکا با قوت در حال انجام است.


احداث و افتتاح دکل فرستنده سامانه دیجیتال تلویزیونی و رادیویی شهر نکا

احداث و افتتاح دکل فرستنده سامانه دیجیتال تلویزیونی و رادیویی شهر نکا با حضور مسئولین شهرستان ، امام جمعه محترم ، فرماندار ، معاونین اداره کل صدا و سیمای مازندران ،شهردار و اعضای شورای شهر...


نهضت آسفالت ادامه دارد ... کوچه نواب 9 ...

نهضت آسفالت ادامه دارد ... کوچه نواب 9 ...

ملاقات عمومی شهردار مهندس خلیلی با شهروندان ، جهت رفع مشکلات مردم (08-09-1401)

🔺عملیات بازگشایی و تعریض معابر شهری نکا با قوت در حال انجام است.

احداث و افتتاح دکل فرستنده سامانه دیجیتال تلویزیونی و رادیویی شهر نکا با حضور مسئولین شهرستان ، امام جمعه محترم ، فرماندار ، معاونین اداره کل صدا و سیمای مازندران ،شهردار و اعضای شورای شهر...

نهضت آسفالت ادامه دارد ... کوچه نواب 9 ...